شرایط اخذ ویزای فرانسه

 

 

ویزاي توریستی فرانسه به افرادي تعلق می گیرد که قصد سفر گردشی به فرانسه یا دیدار با اعضاي خانواده شان را دارند؛ مدت اعتبار ویزا سه ماه است و متقاضی باید زودتر از تمام شدن نود روز اقامت مجاز در فرانسه، خاك این کشور را ترك کند. براي روادید توریستی فرانسه، حضور متقاضی ضروري است و مصاحبه انجام می گیرد. درخواست وقت ملاقات – به منظور مصاحبه- از طریق سایت اینترنتی انجام می گیرد و متقاضی باید بعد از ثبت درخواست خود، نسخه ي چاپ شده ي صفحه ي مورد نظر را آماده کند و به همراه سایر مدارك در روز ملاقات به همراه داشته باشد.اولین مرحله براي درخواست روادید هر کشوري، پر کردن فرم تقاضاي روادید است. این فرم را می توان از بخش روادید سفارت فرانسه یا از طریق سایت سفارت تهیه کرد.

در اول ژانویه ٢٠٠٤، جمعیت کل فرانسه ٦١٫٧ میلیون نفر برآورد شد. جمعیت فرانسه ١٦ ٪ جمعیت اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد. در سال ٢٠٠٢ متوسط عمر برای مردان ٧٥٫٦ سال و ٨٢٫٩ سال برای زنان بود. از سال ١٩٩٤ دو سال بر متوسط عمر مردان و یک سال بر متوسط عمر زنان افزوده شده است.

جمعیت

وضعیت جمعیت شناختی ( سال ٢٠٠٣)

- تولد : ٧٩٢٦٠٠ نفر
منحنی باروری، تولد ١٫٩١ نوزاد از هر زن را نشان می دهد.
میزان زاد و ولد: ١٢٫٩ ٪

- مرگ: ٥٥٠٫٠٠٠ نفر
میزان مرگ و میر: ٩٫٢ ٪

- ازدواج: ٢٨٠٫٣٠٠ نفر
از آغاز دهه نود، آمار زوج های متاهل کاهش داشته است، در حالی که تعداد زوج های غیر متاهل از ١٫٥ میلیون در سال ١٩٩٠ به ٢٫٤ میلیون رسیده است. تعداد افراد غیر متاهل نسبت یک به شش را نشان می دهد.

- طلاق: ١٢٧٫٦٤٣

ساختار خانوادگی بر اساس انواع خانواده
٣٢ ٪ زوج دارای فرزند
٣١٫٤ ٪ افراد تنها
٢٧٫٦ ٪ زوج بدون فرزند
٧٫١ ٪ خانواده های تک والد
١٫٩ ٪ افراد بدون خانواده

توزیع بر اساس گروه سنی
٥٤٫٣ ٪ بین ٢٠ تا ٥٩ سال
٢٥٫١ ٪ کمتر از ٢٠ سال
٢٠٫٦ ٪ ٦٠ سال و بیشتر
متوسط سن ٣٩٫٢ سال است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر مراجعه شود به: www.insee.fr

ادیان
جمهوری فرانسه یک دولت غیر مذهبی است که تمام فرقه های دینی در آن وجود دارند.

آموزش
JPEG
در سال ٢٠٠٣ ، هزینه های آموزشی بالغ بر ١٠٣٫٦ میلیارد یورو معادل با ٦٫٩ ٪ در آمد خالص ملی و ٣٧٫٨ ٪ بودجه دولت بوده است. هزینه آموزش هر فرد مبلغی معادل ١٦٩٠ یورو و برای هر شاگرد یا دانشجو مبلغ ٦٥٠٠ یورو می باشد.
- آموزش پیش دبستانی، دبستانی و متوسطه :
١٢٫١٢٥٫٤٠٠ دانش آموز
٧٤٦٫٢٢٠ معلم
٦٩٫١٨٠ مدرسه ، مدرسه راهنمایی و دبیرستان
نسبت: یک معلم برای هر ١٦٫٢ شاگرد
میزان موفقیت در اخذ دیپلم دبیرستان( در سال ٢٠٠٣): ٨٠٫١ ٪
- آموزش عالی:
٢٫٢١٠٫٠٠٠ دانشجو
٧٤٫٠٩٤ مدرس
٨٧ دانشگاه
٣٦٠٠ موسسه آموزش عالی
نسبت: یک مدرس برای هر ٢٩٫٨ دانشجو
جهت کسب اطلاعات بیشتر مراجعه شود به: www.education.gouv.fr

جمعیت فعال
فرانسه حدود ٢٧٫١ میلیون نفر جمعیت فعال دارد. از این گروه ، تعداد ٢٣٫٩ میلیون نفر حقوق بگیر و ٢٫٦٨ میلیون نفر متقاضی کار، به عبارتی ٩٫٩ ٪ جمعیت فعال ( ژانویه ٢٠٠٣) را تشکیل می دهد. میزان فعالیت برای مـــردان ٦٢ ٪ و برای زنان ٤٨٫٨ ٪ می باشد.

طبقه بندی اجتماعی- حرفه ای ( ٢٠٠٢) درصد جمعیت فعال

٣٠,١ ٪ کارمند: ٧٫٨٠٩٫٠٠٠ نفر
٢٦٫٧ ٪ کارگر: ٧٫٠٦٢٫٠٠٠ نفر
٢٠٫٧ ٪ مشاغل واسطه گری: ٥٫٧٦٣٫٠٠٠ نفر
١٣٫٩٪ کارمند و مشاغل علمی: ٣٫٧٠٠٫٠٠٠ نفر
٥٫٧ ٪ صنعتگر، بازرگان، رئیس موسسه: ١٫٥٠٠٫٠٠٠ نفر
٢٫٤ ٪ کشاورز: ٦٤٢٫٠٠٠ نفر
١٫٣ ٪ فاقد شغل که هرگز کار نکرده اند: ٣٥٢٫٠٠٠ نفر
جهت کسب اطلاعات بیشتر رجوه شود به: www.insee.fr

سطح زندگی

متوسط حقوق خالص: ٢٠٫٤٤٠ یورو در سال
پس انداز خالص متوسط خانواده های: ١٩٠٠ یورو، یعنی ١٦٫١ ٪ در آمد

میزان مصرف بودجه ( سهم بودجه خانواده ها)
٢٣٫٩ ٪ : مسکن، روشنایی، گرمایش
١٨٫٢ ٪ تغذیه، نوشیدنی، دخانیات
١٧٫٦ ٪ ایاب و ذهاب و ارتباطات
٩٫٢ ٪ تفریحات و امور فرهنگی
٦٫٢ ٪ اسباب و اثاث و نگهداری منزل
٤٫٨ ٪ پوشاک
٣٫٧ ٪ بهداشت
١٥٫٨٪ دیگر دارایی ها و خدمات ( رستوران، مسافرت و غیره)

در آمد حقوق بگیران
از اول ژوئیه ٢٠٠٣، حداقل دستمزد ماهانه خالص (SMIC) مبلغ ١٠٩٠٫٤٨ یورو برای ٣٥ ساعت کار در هفته، از قرار ساعتی ٧٫١٩ یورو می باشد.

متوسط در آمد مالیاتی سالانه
مشاغل آزاد: ٧٠١٢٦ یورو
کادر های اداری: ٣٩٣٦٠ یورو
تکنیسین، ناظر: ٢١١٩٠ یورو
کشاورز و بهره بردار:٢١١١٤ یورو
مشاغل واسطه گری: ٢٠٠٠٠ یورو
کارگر متخصص ١٤٩٦٠ یورو
کارمند: ١٤٨٥٠ یورو

تعطیلات

مرخصی استحقاقی: پنج هفته در سال
درصد افرادی که به تعطیلات می روند: ٦٩ ٪

سندیکا

در فرانسه حدود دو میلیون نفر، به عبارتی ٨ ٪ جمعیت فعال عضو سندیکا هستند.این میزان در مقایسه با سایر کشور های اتحادیه اروپا در حداقل است.

مهم ترین سندیکا ها عبارتند از:
اتحادیه عمومی کار = CGT, Confédération Générale du Travail
اتحادیه دموکراتیک کار = CFDT, Confédération Démocratique du Travail
نیروی کارگر = FO, Force Ouvrière
اتحادیه فرانسوی کارگران مسیحی = CFTC
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
فدراسیون اتحادیه ای یکپارچه = FSU, Fédération Syndicale Unitaire

تامین اجتماعی

نظام تامین اجتماعی در فرانسه در سال ١٩٤٥ برقرار شد. این نظام بر اصل توزیع استوار است ( بودجه خدمات از طریق حق بیمه افراد شاغل تامین می گردد).

٦٧ ٪ هزینه های تامین اجتماعی که بالغ بر ٢٩ ٪ در آمد خالص ملی می باشد، از طریق حق بیمه کارمندان و کارفرمایان و ٢٠٪ آن از طریق مالیات و عوارض تامین می گردد، همچون مساعدت- های اجتماعی CSG) ( یا مساعدت برای بازپرداخت بدهی های اجتماعیCRDS) ) که از درآمدهایی به غیر از درآمدهای کاری تامین می شود. این تامین بودجه تقریبا منحصر به نظام کلی تامین اجتماعی می باشد. تامین بودجه دولتی ١٣ ٪ منابع کـــلی را تشکــیل می دهد. منابع بخش های خــدماتی عبارتـــند از حقوق بازنشستگی (٤٩٫٢ ٪)، بهداشــــت (٢٧٫٢ ٪)، خانواده ( ١٢٫٨ ٪) و کار ( حقوق بیکاری، آموزش های حرفه ای و همپیوندی اجتماعی) (٨٫٤ ٪).

رشد فزاینده بازنشستگان در قیاس با شاغلین، همچنین پیشرفت طب و افزایش طول عمر منجر به کسری بودجه نظام کلی تامین اجتماعی و در سال ٢٠٠٣ و اصلاح نظام کلی بیمه کهنسالی شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر: www.travail.gouv.fr

بهداشت

بهداشت دغدغه اصلی فرانسوی ها به شمار می آید: فرانسوی ها در سال ٢٠٠٣، ١٤٧ میلیارد یورو صرف امور پزشکی کرده اند.
تامین اجتماعی ٧٥ ٪ هزینه ها را تامین می کند، سهم خانواده و شرکت های بیمه رو به افزایش است. در سال ٢٠٠٤ اصلاحات مهمی جهت ایجاد توازن بین محاسبات شعب بیمه پزشکی و تامین اجتماعی انجام شد.

 

 

فرانسه

مساحت

۰۰۰ ٥٥۰ هزار کیلو متر مربع

کشور فرانسه پهناورترین کشور اروپای غربی ( تقریباً یک پنجم
مساحت کل اتحادیه اروپا) است که سطحی گسترده از آن را دریا اشغال می کند. ( منطقه اقتصادی بر یازده میلیون کیلو متر مربع گسترده است).

ناهمواری ها

سطح جلگه ای: ٣/٢ مساحت کل

رشته کوه های اصلی : رشته کوه آلپ Les Alpes
( که بلندترین نقطه آن مون بلان Mont-Blanc مرتفع ترین قله اروپای غربی می باشد- ارتفاع ٤٨۰٧ متر)، رشته کوه پیرنه Les Pyrénées، ژورا Le Jura، رشته کوه آردن Les Ardennes، ماسیف سانترال Le Massif central، و رشته کوه وژ Les Vosges

مناطق ساحلی : کشور فرانسه دارای ٥٥۰۰ کیلو متر سطح ساحلی، گسترده در چهار منطقه دریایی
(دریای شمال، دریای مانش، اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه) می باشد.

شرایط اقلیمی

سه نوع آب و هوا:
- اقیانوسی (نواحی غربی)
- مدیترانه ای ( نواحی جنوبی)
-  قاره ای ( نواحی مرکزی و شرقی)

محیط زیست

مناطق حاصلخیز و جنگلی ٤٨ میلیون هکتار ، یعنی ٪٨٢ خاک کشور را تشکیل می دهد.

توده جنگلی به تنهایی ٪٢٦ درصد خاک کشور را می پوشاند که در رده سوم پوشش جنگلی اتحادیه اروپا، پس از سوئد و فنلاند قرار می گیرد. مساحت جنگل های فرانسه از سال ١٩٤٥ به میزان ٪٣٥ افزایش یافته است و این میزان طی ٢۰۰ سال دو برابر شده است.

با آن که ١٣٦ گونه درخت در فرانسه یافت می شود- نکته ای که در یک کشور اروپایی استثنائی است- شمار حیوانات بزرگ رو به افزایش است. طی ٢٠ سال، تعداد گوزن ها دو برابر و شمار آهوان سه برابر شده است.

دولت به منظور حفظ و ارزش دهی به میراث طبیعی کشور فرانسه اقدامات ذیل را به عمل آورده است:
- ایجاد ٧ پارک ملی
- ١٣٢ مخزن طبیعی
- ٤٦٣ منطقه حفاظت زیست جانوری و گیاهی
- ٣٨٩ سایت حفاظت شده توسط مرکز حفاظت نواحی ساحلی
- ٣٥ پارک طبیعی منطقه ای که۷ ٪ خاک کشور را می پوشاند.

مبلغ ٢٢٫١١ میلیارد یورو ( ١٤٥ میلیارد فرانک) به حفاظت از محیط زیست اختصاص داده شده است که این مبلغ معادل ٣٧٨ یورو (۲۴۸۰ فرانک) برای هر یک از ساکنین می باشد. بهره برداری از آب فاضلاب و ضایعات٤ /٣ کل هزینه ها را به خود اختصاص می دهد.

کشور فرانسه در سطح بین المللی، طرف بسیاری از پیمان نامه ها و قراردادها می باشد که از جمله قراردادی است که توسط سازمان ملل متحد در خصوص آب و هوا و گونه های زیست محیطی و بیابان زدائی تنظیم شده است.

جمعیت

جمعیت کل : ٦٢ میلیون نفر ( در سال ٢٠٠٤). تراکم جمعیت : ١٠٧ نفر در هر کیلومتر مربع

کشور فرانسه دارای ٥٢ ناحیه شهری با بیش از ١٥٠٫٠٠٠ سکنه می باشد.

پنج شهر پر جمعیت به ترتیب عبارتند از:

قلمرو شهری
جمعیت در سال ٢٠٠١
١- پاریس
١١٫٢ میلیون نفر
٢- لیون
١٫٧ میلیون نفر
٣- مارسی- اکس آن پرووانس
١٫٥ میلیون نفر
٤- لیل
١٬٢ میلیون نفر
٥- تولوز
١ میلیون نفر

سازمان های اداری

جمهوری فرانسه مشتمل بر تقسیمات ذیل می باشد:
- پایتخت (که به ٢٢ ناحیه و ٩٦ بخش تقسیم می شود)
- به علاوه ٤ بخش ماورا بحری که عبارتند از : گوادلوپ (Guadeloupe)، مارتینیک
(Martinique) ، گیان (Guyane)، لا رئونیون (La Réunion)
- و ٤ منطقه ماورا بحری که عبارتند از : پولینزی فرانسوی (Polynésie française)، نوول کالدون (Nouvelle-Calédonie)، والیس و فوتونا (Wallis et Futuna)، نواحی قطب جنوبی فرانسوی
- جوامع منطقه ای با قوانین ویژه که عبارتند از : مایوت (Mayotte) و سن پیئر ا میکلن
(Saint-Pierre et Miquelon)

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به  وبسایت " آژانس خدمات مسافرتی و جهانگردی پر ایران " می باشد